Lediga kontor för både det lilla fåmansföretaget till företaget med många anställda
Lediga kontor för både det lilla fåmansföretaget till företaget med många anställda
Företagshotell för enmansföretaget som vill ha både gemenskap och ändamålsenliga lokaler
Företagshotell för enmansföretaget som vill ha både gemenskap och ändamålsenliga lokaler
Lagerytor varma såväl som kalla från 100 kvm – 10 000 kvm
Lagerytor varma såväl som kalla från 100 kvm – 10 000 kvm
Upplagsytor utomhus
Hårdgjorda grusytor och råmark som lämpar sig för t.ex. upplägg av ballastmaterial.

 

Varmgarage: Area ca 100 kvm med port ca 330 cm hög.
Tillgång till wc och fika rum finns.

varmgarage 100kvm

 
Varmgarage: om ca 350 kvm med möjlighet till kontor, fika-, och omklädningsrum.
Porthöjd ca 3,1 meter

P1030013
Varmgarage3

 

Lokal area 3 – 600 kvm: Lokaler med hög hygienstandard, lämpliga för t.ex. forsknings., apoteks-, elektronikverksamhet m.m.
Renrum, slussar, kontor och personalutrymmen.
P1030013
P1030013 2
P1030013

 

Har du till exempel behov av ändamålsenliga lokaler för fordonsförsäljning så kan vi erbjuda fina uppställningsutrymmen, inklusive kontor och personalutrymmen

Bilhall

 

Vi har ett flertal fina lokaler som kan passa det mindre företagets lagerbehov, alternativt kan lokalerna användas till föreningsaktiviteter som träningslokaler eller sporthall.

Sporthall