Hörnefors Företagscentrum som namnet antyder ligger i Hörnefors en ort som ligger på ett drygt snöbollskast från Umeå. Bolaget består av
fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca 35 000 kvm. Exempelvis finns varmhållna garage, godsterminaler och ett antal mekaniska
verkstäder, kontor för både små och stora företag. Lager från 50 kvm upp till 5000 kvm finns kalla såväl som varma. Möjligheter till
uppställningsplatser för fordon, både med och utan motorvärmare och dessutom stora markytor och en egen hamnanläggning.
Vi har idag ca 20 företag som hyresgäster.

Företaget har som affärsidé att vara en långsiktig och förvaltande fastighetsägare, med hög marknadsnärvaro i Umeå med omnejd.
Det finns dessutom kompetens inom företaget med lång erfarenhet av arbete inom logistikbranschen.
Vi har lediga lokaler
Se ett urval av lediga lokaler i markerade byggnader.

Lokal area 3 – 600 kvm

Anpassningsbara lokaler


Vi har lokaler för alla upptänkliga verksamheter och kan dessutom anpassa dessa, för att tillgodose era behov.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lediga kontor för både det lilla fåmansföretaget till företaget med många anställda

Företagshotell för enmansföretaget som vill ha både gemenskap och ändamånsenliga lokaler

Lagerytor varma såväl som kalla från 100 kvm - 10 000 kvm

Hårdgjorda grusytor och råmark som lämpar sig för t.e.x upplägg av ballastmaterial


Uthyrda lokaler
Nedan ser ni några av Hörnefors Företagscentrums hyresgäster
Teds Träd & Trädgård
Utgår från Hörnefors men finns tillgänglig för alla runt Umeå som behöver hjälp med skogstjänster och trädgårdstjänster.

Kroknålen Tapetserarverkstad
Möbeltapetserare för privata och offentliga miljöer med ett genuint hantverkskunnande och en stor miljömedvetenhet.

AC Märkesprodukter AB har sedan 80-talet huvudsakligen bedrivit egen produktion och utveckling av skyltar till vägarbeten
Olles Servicebil
Jag heter Olle Sandlund och min affärsidé är att serva och reparera båtar och snöskotrar på plats med servicebil.
© 2018 Hörnefors Företagscentrum AB
Adress: Industrivägen 32 905 31, Hörnefors | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.