Skip to main content
Lokaltyper
Hörnefors Företagscentrum har lokaler för en stor variation av användningsområden. Peka på markeringarna för interiörbilder.
Kontor
Inom området finns kontor såväl för den lilla företagaren som den stora. Det finns kontorsmiljöer som omfattar upp till 1 000 kvm. Internet tillhandahålls med 100 mb via Umenet. Kontoren anpassas efter kundens behov både vad avser yta och gemensamma utrymmen som t ex kök, toalett och omklädningsrum. Det finns möjlighet att kombinera kontorsförhyrning med godsmottagning och hjälp med posthantering.
Lager
Det finns stora utrymmen som möjliggör lagerhållning av olika typer av gods, redskap och ballastmaterial m.m. Lagerbyggnaderfinns i olika utföranden både varma och kalla. Det kan vara träbyggnader, tälthallar och öppna carportslösningar. Det finns en 10 tons Travers och nästan 11 meters takhöjd i ett av lagren.
Markytor
Vid behov tillhandahålls stora inhägnade ytor som dels kan utgöra asfalterade planer eller hårdgjorda grusytor och råmark som lämpar sig för t.ex. upplägg av ballastmaterial.
Verkstadslokaler
Det finns ett antal verkstadslokaler för allehanda typer av företag.
Hamnanläggning
Den ursprungliga verksamheten på detta företagsområde var en pappersmassefabrik. Denna hade egen angöring av båtar. Hamnanläggningen finns kvar och har underhållits genom åren.
Exempel på anläggningens olika portar
 
Historia
Spår av den gamla sulfitfabriken som var i drift från 1906 till 1982 kan man se i de flesta av företagscentrets byggnader, och på området finns även ett museum där historien berättas med bilder och attribut från svunna tider.