Skip to main content
  • Partrex har fortsatt god tillväxt i sina affärer. Och till årsskiftet 2023/24 kommer de att hyra ytterligare lagerlokaler.
  • Sommaren 2023 har Sterco Ventilation flyttat in och hyr en lagerlokal.
  • 2021 har Röbäcks ytbehandling flyttat in. De hyr en verkstadslokal och ett större hamnmagasin, samt har tillgång till en kaj med 7 meters djup.
  • Under 2022 har hyrtoaletten.se flyttat in till oss vi har gjort iordning lokal och uteyta.