Skip to main content

Under våren 2024 har vi renoverat en stor del av taket på Hus 5. BergaTak har genomfört arbetet som en totalentreprenad.

Partrex har fortsatt god tillväxt i sina affärer. Och till årsskiftet 2023/24 kommer de att hyra ytterligare lagerlokaler.
Sommaren 2023 har Sterco Ventilation flyttat in och hyr en lagerlokal.
2021 har Röbäcks ytbehandling flyttat in. De hyr en verkstadslokal och ett större hamnmagasin, samt har tillgång till en kaj med 7 meters djup.
Under 2022 har hyrtoaletten.se flyttat in till oss vi har gjort iordning lokal och uteyta.